Comercialització

0

Planifiquem les rotacions de cultius tinguent en compte quina comercialització posterior tindrà el producte per tenir un major rendibilitat. A més a més, busquem solucions per a totes aquelles empreses que vulguin millorar el seu producte des de la base. 

A Glumaagro tenim contacte amb empreses del sector agroalimentari, coneixem les seves necessitats i les del sector. Això ens permet fer de pont entre el sector primari i  secundari per tal d’obtenir productes de qualitat, proximitat i sostenibles, sempre buscant un valor afegit.