Associació de productors de conreus extensius de Girona

L’associació de productors de conreus extensius de Girona està formada per 35 explotacions agrícoles cerealistes, principalment del Baix Empordà.

Aquesta associació, està certificada i actua com ADV (associació de defensa vegetal) i Entitat d’Assessorament Agrari de la Generalitat.

Dóna diversos serveis als seus socis com per exemple assessorament en el control de plagues i malalties, Gestió integrada de plagues, elaboració de quaderns de camp... També coordina compres conjuntes de llavors o productes varis per la producció de cereal.

Els socis d’aquesta associació tenen informació i accés directe als diferents projectes singulars com És Farina de Girona, Pa de la Tramuntana...

Gluma, s’encarrega de l’àrea tècnica d’aquesta associació.