Gestió integrada de plagues (GIP) i Quaderns de camp

La Directiva 2009/128/CE, estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides. Des de l’1 de gener de 2014, tots els agricultors han d’aplicar els principis generals de la gestió integrada de plagues en les seves explotacions. L’assessorament en gestió integrada de plagues ha de ser realitzat per persones tècniques reconegudes pel DARP d’acord amb els requeriments formatius universitaris o de formació professional de grau superior que indica la normativa.

L’equip de Gluma està format per tècnics acreditats que us assessoraran i us ajudaran a adequar la vostra explotació a les exigències de la normativa de Gestió Integrada de Plagues.

També ens encarreguem de facilitar-vos eines i suport per a la redacció dels quaderns de camp i de traçabilitat de la vostra explotació.

Assessorem en els diferents àmbits en que pot afectar aquesta normativa:

  • Agricultors professionals
  • Empreses d’aplicacions de productes fitosanitaris a tercers
  • Punts de venda de fitosanitaris