Despatx

Planifiquem la millor estratègia per a la vostra explotació des de  la sembra i fins a la comercialització. Dissenyem la millor rotació de cultius, us ajudem a escollir les millors varietats adaptades a cada zona, us proposem canals de comercialització que valoritzin el productes produïts a la vostra explotació...

També elaborem els quaderns de camp necessaris per que cada explotació compleixi amb els requisits que els exigeixen les diferents normatives (Gestió integrada de plagues, dejeccions ramaderes i fertilitzants nitrogenats...)