Cultius Innovadors

El sector cerealista necessitat de trobar alternatives de cultius que permetin dissenyar estratègies de rotació viables.

En aquest sentit, els tècnics de Gluma hem fet recerca i hem començat a treballar amb diferents cultius innovadors com la soja i cànem industrial.

A més de assessorar l’agricultor en l’aspecte tècnic i de maneig del cultiu, proposem canals de comercialització amb valor afegit.