Assessorament global en cultius extensius

Basant-nos en els 4 pilars de l’empresa (minimització de costos, qualitat del producte, comercialització estratègica i  respecte pel medi) donem suport en la presa de decisions i proposem solucions tècniques a les diferents problemàtiques que us podeu trobar amb els vostres cereals. L’assessorament el dirigim a les problemàtiques que puguin sorgir a nivell administratiu i de camp.