Blat i ordi de qualitat

Amb l’afany d’obtenir un producte de qualitat, de proximitat, amb traçabilitat i per mitjà d'un sistema productiu sostenible i respectuós amb el medi i la salut de les persones, fa un temps, alguenes de les més importants farineres i fàbriques de pinso de Catalunya, dinamitzen diferents grups de treball en diverses zones de Catalunya on es promocionen aquests valors.

Gluma, en el marc de la col·laboració amb IRTA Mas Badia, porta part de la coordinació i la direcció tècnica dels projectes a la zona de Girona.