ECO

Es tracta d’un sistema de producció basat en el no ús de productes fitosanitaris. Es treballa sempre amb mètodes alternatius de lluita contra plagues i malalties. L’objectiu és obtenir productes alimentaris, respectant el medi ambient i la salut de les persones

Els tècnics de Gluma us assessorem en tot el procés de producció, en la implantació del sistema productiu, en la preparació de la certificació i us representem el dia de l’auditoria.