Ramaderia i dejeccions ramaderes

La correcta gestió de les dejeccions ramaderes és un dels principals problemes per les explotacions ramaderes de casa nostra.

Des de fa anys, les explotacions s’han hagut d’adaptar a les diferents normatives que han anat sorgint.

Durant el 2018 es preveu que s’aprovi una nova normativa relacionada amb la gestió de dejeccions ramaderes. Aquesta afectarà a ramaders, agricultors i transport.

Des de Gluma ens hem format i hem anat seguint l’elaboració d’aquesta norma per tal de poder-vos donar solucions:

  • Agricultors: Llibres de fertilitzants nitrogenats
  • Ramaders: Plans i llibres de gestió de dejeccions ramaderes
  • Transportistes: Eines i equips d’aplicació de dejeccions ramaderes, GPS, Traçabilitat...