Producció Integrada i Ecològica

Els tècnics de Gluma us acompanyem en tot el procés de certificació en Producció Integrada i Ecològica.