Producció Integrada (PI)

Es tracta d’un sistema de producció basat en el mínim ús de productes fitosanitaris, prioritzant sempre mètodes alternatius de lluita contra plagues i malalties. L’objectiu és obtenir productes alimentaris d’alta qualitat, amb altes produccions i sempre respectant el medi ambient i la salut de les persones

Els tècnics de Gluma us assessorem en tot el procés de producció, en la implantació del sistema productiu i en la preparació de la certificació i us representem el dia de l’auditoria.

Us ajudem en les certificacions de cereal d’hivern, cereal d’estiu, farratges, farineres...