Rotació de cultius (planificació)

0

Millorem l'estratègia productiva de la vostra explotació per obtenir-ne el màxim rendiment, disminuint els costos de producció i aconseguint un sistema de producció respectuós amb el medi ambient i la seguretat alimentària, sempre treballant amb cultius adaptats a les condicions de la nostra zona. 

Per a cada explotació realitzem una planifiació personalitzada i a mida en funció de les seves característiques i necessitats. Planifiquem a anys vista per tal d’optimitzar els recursos i les inversions.