Recomananció d'adobs en cobertora del cereal d'hivern

08/02/2018

Per tal de produir cereal amb un alt contingut de proteïna cal que es garanteixi la disponibilitat de N en sòl en l’estadi d’ompliment del gra. Us plantegem algunes estratègies per aconseguir-ho: