Novetats empreses de serveis a tercers.Traçabilitat fitosanitaris i GPS dejeccions ramaderes

05/02/2018

Traçabilitat fitosanitaris i GPS dejeccions ramaderes

NOTA INFORMATIVA

REGISTRE ELECTRÒNIC DE COMPRES I VENDES DE PRODUCTES FITOSANITARIS

Com ja sabeu des del 2012 amb la publicació del Reial Decret 1311/2012, s’ha anat desplegant la normativa de ús sostenible de productes fitosanitaris.

Entre d’altres aspectes, aquesta llei contempla en seu article 25, la obligatorietat per part dels distribuïdors de productes fitosanitaris de ús professional de portar un registre de compres i vendes. En el cas de les empreses d’aplicació a tercers, a més cal que portin un registre dels tractaments realitzats.

En aquest marc, S’ha posat en funcionament a la web del MAPAMA (ministerio) l’aplicació informàtica RETO. Aquesta aplicació permet la transmissió del registre de transaccions comercials de productes fitosanitaris tant de venda com d’aplicació per empreses de tractaments a tercers a temps real, permetent garantir en tot moment una traçabilitat integral de la cadena de subministrament. De moment, la utilització del RETO és voluntari però tot fa pensar que aviat serà obligatori a mitjà termini (prèvia reforma del que estableix l'article 25 del Reial Decret 1311/2012).

Per poder utilitzar RETO el primer pas que han de fer els usuaris és procedir al autorregistre en l'aplicació, sent necessari que l'operador que pretengui utilitzar RETO es trobi inscrit prèviament en el Registre Oficial de l'Productors i Operadors de Productes Fitosanitaris. Per més informació podeu consultar el següent link. www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/reto/

 

 ÚS DE GPS EN ELS EQUIPS DE TRANSPORT DE DEJECCIONS

A partir del 18 de març de 2018 serà obligatori l’ús de la plataforma de recepció de dades dels GPS dels equips de transport de dejeccions que realitzen aplicacions a més de 10 km.

El DARP està posant en marxa la Plataforma de recepció de dades relatives a la gestió de dejeccions ramaderes a llarga distància (RDLG) a la que s’hauran de transmetre de forma telemàtica les dades recollides pels GPS dels equips de transport de dejeccions ramaderes que realitzen aplicacions a més de 10 km de les instal·lacions ramaderes d’origen. Des del 24 d’octubre de 2016 és obligatori a tot Catalunya que els equips de transport de dejeccions ramaderes que realitzen aquestes aplicacions vagin equipats amb un GPS (dispositiu electrònic de posicionament global) i una unitat d’adquisició i registre d’aquestes dades, que no en permeti la modificació (d’acord amb la Disposició addicional segona i Disposició transitòria sisena de l’Ordre AAM/312/2014, de 15 d’octubre, modificada per l’Ordre AAM/66/2015 i per l’Ordre ARP/210/2017, de 8 de setembre).

Més info a: agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_fertilitzants_fertilitzacio/dar_fertilitzacio/pla-us-gps-fertilitzacio/

 

NOVA WEB GLUMA Assessorament i projectes

Des de inicis d’any que tenim nova web de Gluma. En aquest espai podreu veure tots els serveis que oferim, projectes en que participem,...

També hi trobareu informacions de noves normatives i notícies d’interès.

Us animem a visitar-la: www.glumaagro.com