Estratègies herbicides margall

05/02/2018

Postemregènica. Control margall

En aquesta notícia pretenem donra-vos pautes per a realitzar tractaments herbicides en cereals en estadis primerencs.

Us plantegem algunes estratègies a seguir en funció del cultiu i l’estadi de desenvolupament actual del sembrat.

  1. A) Parcel·les de BLAT i ORDI de 2 fulles fins afillolament amb MARGALL fins a 3 fulles:

Aplicar Iodosulfuron 5% + Mesosulfuron (HUSSAR PLUS) 0,15 – 0,176 l/ha.

Margall a 3fulles

 

  1. B) Parcel·les de BLAT de 3 fulles fins afillolament amb MARGALL, CUGULA i algunes males herbes de fulla ampla:

- Aplicar Florasulam 1,42% + Piroxsulam 7,08% (BROADWAY star) 265 g/ha + 1 l/ha de PG Supermojante.  

 

  1. C) Parcel·les de BLAT i ORDI de 3 fulles fins afillolament amb MARGALL i CUGULA:

Aplicar Pinoxaden 10% (AXIAL PRO). 1 l/ha. Aplicar amb herbicida fulla ampla (GRANSTAR o BYPLAY).

Margall en estadia avançats

 

ELS PRODUCTES RECOMANATS NO CONTROLEN ELS MARGALLS RESISTENTS. EL MOMENT ÒPTIM D’APLICACIÓ ÉS A 1-2 FULLES DEL MARGALL.